Dostawa i płatność

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki (wraz z bezpłatną dostawą), w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki i opłaty. Każda zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniana w cenie Towarów oferowanych przez Sklep.
 2. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Klienta. Sklep może w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Klienta w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Klienta.
 3. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny płatnością w systemie Przelewy24 lub przy odbiorze
 4. Płatność za zamówione Towary powinna zostać dokonana w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie może zostać automatycznie anulowane.
 5. Przy płatności przy odbiorze zapłata ceny osobie doręczającej przesyłkę będzie warunkiem wydania przesyłki Kupującemu. Opcja „Płatność przy odbiorze” nie może być stosowana do zapłaty za Zamówienia z dostawą do krajów innych niż Polska.
 6. Sklep ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Strony Sklepu, także przy przyszłych Zamówieniach.
 7. Zamawiany Towar pozostaje własnością MagicLink Sp. z o.o. do chwili całkowitej zapłaty

Dostawa

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką za pośrednictwem:
  • Kurier przedpłata
  • Kurier pobranie
  • Paczkomat przedpłata
  • Paczkomat pobranie
 2. Koszty dostawy pokrywa MagicLink Sp. z o.o..
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 5. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem Zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 6. Czas kompletowania towaru wynosi 1-2 dni roboczych, w przypadku trwania promocji czas może wydłużyć się do 7 dni roboczych. Na czas kompletowania towaru nie składa się czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika.
 7. Koszty dostawy są pokrywane przez MagicLink Sp. z o.o.
 8. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.
 9. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się nieaktualny – odpowiedzialność za to ponosi Kupujący.
 10. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i Towarów.
 11. Przy przesyłce kurierskiej zawartość paczki należy zawsze sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia, ubytku należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy i przesłać go na adres: biuro@magiclink.pl
 12. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar